Videoškolenia pre nových zamestnancov

NOVINKA - Vytvorenie interných videoškolení pre novonastupujúcich zamestnancov v oblasti GDPR, KYBE a Whistleblowing . Popri elearningu, prezenčných celofiremných školeniach prinášame ďalší produkt -  videoškolenia upravené podľa interných predpisov povinných osôb. Po absolvovaní videoškolenia noví zamestnanci autorizujú podpisom účasť na školeniach, následne poverenie/počenie oprávnenej osoby resp. rozsah povinností vlastníkov aktív s prehľadom opatrení a ďalšie dokumenty k témam školení. Školenia a interná dokumentácia slúžia na udržiavanie bezpečnostného povedomia v organizácii, minimalizujú možnosť vzniku bezpečnostiných incidentov a sú akceptované dozorným orgánom pri výkone kontroly ako účinné bezpečnostné opatrenie.

Zobraziť na úvode v aktualitách: