Účasť na konferencii ISSS 2022 Hradec Králové

Dňa 16. a 17. mája 2022 sme sa zúčastnili na konferencii ISSS 2022 v Hradci Králové zameranej na digitalizáciu českej spoločnosti a upevňovania kybernetickej bezpečnosti v organizáciách verejnej a štátnej správy. Naša účasť bola aktívna na stánku vystavovateľa, ale zároveň podporená prezentáciou praktického riešenia riadenia kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom modulu KBO v bloku venovanom Kybernetickej bezpečnosti v hlavnej časti programu. 

Zobraziť na úvode v aktualitách: