V lete 2021 sme úspešne implementovali naše produkty na Českom hydrometeorologickom ústave ČHMU, Elektrárnach Opatovice a Štatistickom úrade SR.

Naše úspešné implementácie u zákazníkov prebehli v letných mesiacoch 2021. Pod implementáciou rozumieme nielen dodanie softvérového modulu ale aj naplnenie základnými dátami, zaškolenie obsluhy, exporty výstupov s našou asistenciou. Plnením dodávky bol modul GDPR s väzbami posúdenia vplyvu a KBO modul s Analýzou rizík.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: