POZOR smernica NIS2 prináša výrazný nárast správnych pokút pre povinné osoby v KYBE v polovičnej výške ako nariadenie GDPR, teda 10milEUR alebo 2% z celosvetového obratu spoločnosti

Smernicu EP a Rady EU 2016/1148 z 6.12.2016  o opatreniach k zaisteniu vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v EU (NIS) bude dopĺňať novelizovaná NIS2, ktorá v časti dohľad a vymáhanie povinností bude požadovať od členských štátov EU, aby ukladali správne pokuty povinným osobám, pričom stanovuje hornú hranicu pokút, ktorá je polovicou hornej hranice pokút ako stanovuje Nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: