E-learning

Základné informácie                                                                                                                                                              

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov, v prípade ISIT Slovakia s.r.o. v oblasti ochrany osobných údajov/GDPR,  Kyberbezpečnosti a Protikorupcie. Cieľom je zlepšiť úroveň vzdelávania, implementovať nové a atraktívne formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré budú pre nich prínosom. Prostredníctvom kurzov na internete je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a overiť ich znalosti. Tvorcovia kurzov sú držitelia certifikátov interný audítor , lead auditor v príslušnej oblasti s dlhoročnou praxou, preto vieme upraviť kurzy na mieru zákazníka.
 

Výhody E-learningu 

 • robí zažité spôsoby vzdelávania zamestnancov pružnejšími, zrýchľuje a zvyšuje i aktívne osvojovanie si pravidiel 
 • zamestnanec sa môže školiť v pohodlí priamo u seba v kancelárii, v čase, ktorý mu najviac vyhovuje, prípadne si školenie rozdelí na viacero častí 
 • ponúka možnosť ihneď si preveriť svoje vedomosti a zistiť správne chápanie obsahu 
 • formát elektronického vzdelávania je zaujímavejší, vzdelávanie sa stáva pútavejším, adresnejším a efektívnejším 

 

E-learningové kurzy poskytujú: 

 • logickú postupnosť školenia po kapitolách 
 • obsah podľa platnej legislatívy 
 • priebežné overovanie vedomostí 
 • záverečné overenie vedomostí testom 
 • generovanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní školenia 

 

E-learning ako služba : 

 

 • vzdelávanie administruje ISIT Slovakia s.r.o.
 • zákazník získava vygenerované klientske prístupy pre účastníkov
 • stačí si dohodnúť rozsah a témy kurzov
 • platená služba v cene od 9 eur + DPH / účastník
 • možnosť doplniť upravené kurzy podľa interných smerníc zákazníka

 

 

Bezplatný E-learning ako súčasť ISIT software SK/CZ : 

 

 • za jednorazový poplatok vytvoríme zákazníkovi doménu pre jedinečný elearningový portál zákazníka (https//elearning-isitnazovzakaznika.eu) a tam premigrujeme existujúce kurzy
 • zákazník sa stáva administrátorom elearningnového portálu, môže pridávať a uberať kurzy, manažovať rozsah a priebeh školení
 • je to neplatená služba, je podmienená úhradou ročného maintenance za licencie softvéru
 • možnosť doplniť upravené kurzy podľa interných smerníc zákazníka

 

 
V prípade záujmu o službu nás kontaktujte na : info@isitslovakia.sk  I  0911 110 305
 

Ponuka kurzov

 
 

Prihlásenie do E-learningu