E-learning

Základné informácie 

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov/GDPR a Kyberbezpečnosti. Cieľom je zlepšiť úroveň vzdelávania, implementovať nové a atraktívne formy vzdelávania pre zamestnancov, ktoré budú pre nich prínosom. Prostredníctvom kurzov na internete je možné jednoduchým spôsobom poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie a overiť ich znalosti.   
 

Výhody E-learningu 

  • robí zažité spôsoby vzdelávania zamestnancov pružnejšími, zrýchľuje a zvyšuje i aktívne osvojovanie si pravidiel 
  • zamestnanec sa môže školiť v pohodlí priamo u seba v kancelárii, v čase, ktorý mu najviac vyhovuje, prípadne si školenie rozdelí na viacero častí 
  • ponúka možnosť ihneď si preveriť svoje vedomosti a zistiť správne chápanie obsahu 
  • formát elektronického vzdelávania je zaujímavejší, vzdelávanie sa stáva pútavejším, adresnejším a efektívnejším 

 

E-learningové kurzy poskytujú: 

  • logickú postupnosť školenia po kapitolách 
  • obsah podľa platnej legislatívy 
  • priebežné overovanie vedomostí 
  • záverečné overenie vedomostí testom 
  • generovanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní školenia