Nové pravidlá pre kamerové monitorovacie systémy platné od 29.1.2020

Pokyny 3/2019 k spracovaniu osobných údajov (OU) prostredníctvom videozariadení, ktoré európsky výbor pre ochranu OU EDPB schválil 29. januára 2020, sa týkajú predovšetkým prevádzkovateľov optických alebo audiovizuálnych systémov určených k monitorovaniu a rovnako ako návod pre dotknuté osoby ako uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľom. Obecne má dokument prispieť k účinnému uplatňovaniu zásad ochrany dát a rešpektovaniu práv a slobôd dotknutých osôb.

Upozornenie pre zákazníkov – pokyny ku kamerám a videozáznamom s platnosťou od 29.1.2020 - stiahnuť
VZOR dokumentu k monitorovaniu a kontrole zamestnancov – kontrolný mechanizmus - stiahnuť
 


 
Varovné oznámenie si možete stiahnuť v PDF alebo PNG formáte.
Zobraziť na úvode v aktualitách: