Nová funkcionalita softvéru - Automatizovaný audit

Kontrolný nástroj v module GDPR pre každú zodpovednú osobu alebo štatutára na zistenie nezhôd v riadení ochrany OÚ v organizácii. Softvér generuje Správu z interného auditu s grafickým percentuálnym znázornením aktuálneho stavu nastavenia ochrany OÚ v organizácii.    

Zobraziť na úvode v aktualitách: