Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. sa pripája k iniciatíve boja proti covid 19 podporou obranyschopnosti kľúčových organizácií.

V súčasnej celosvetovej pandémii vírusu COVID 19 sa nájdu zločinci, ktorí prostredníctvom prieniku do vnútorného prostredia organizácií zaútočia a znefunkčnia základné IT systémy a služby. Je to zvlášť nebezpečná situácia pre kľúčové zdravotnícke zariadenia, laboratóriá, lekárne, farmaceutické a distribučné spoločnosti , oficiálne weby prevádzkovateľov a koordinačné centrá, ktorí poskytujú podporu a pomoc postihnutým osobám vrátane vyšších územných celkov a samospráv. V súčasnosti to bol najmä hackerský útok na Fakultnú nemocnicu v Brne či viacero kybernetických útokov v Ázii a USA na zdravotnícke systémy. SK CERT vydal varovania v súvislosti s možnými hrozbami, viď odkaz

Zobraziť na úvode v aktualitách: