QUICK SCAN AUDIT pre GDPR a Whistleblowing

Mnohí štatutári organizácií sú presvedčení , že tému ochrany osobných údajov ( poťažmo oznamovania protispoločenskej činnosti ) majú zvládnutú a to buď nejakou formálnou smernicou, interným opatrením, jednoduchým zverejnením odvolania súhlasu na webe alebo vygenerovanou všeobecnou informačnou povinnosťou. Takáto prax je absolútne nepostačujúca, veď od roku 2018 prišlo k opakovanej novelizácii legislatívy v oblasti ochrany OU a usmerneniam EDPB, rozhodovacej praxi dozorných orgánov a judikátov súdov v rámci EU a z toho vyplývajúce zásadné porušenia ochrany OU.
Pripravili sme pre organizácie službu bezplatného QUICK SCAN AUDITu a to realizáciou z verejne dostupných informácií o povinnom subjekte  hodnotením audítora. Náš pohľad je veľmi podobný rýchlemu hodnoteniu inšpektora z Úradu na ochranu OU, ktorý si „preklepne“  kontrolovaný subjekt pred zahájením kontroly po tom , ako dostane oznámenie.
Okruhy otázok, ktorých sa Audit priamo týka a ktoré naopak nerieši, sú priamo súčasťou auditu. Zákazník získava zoznam otázok, odpovedí s popisom a návrhom opatrení a percentuálnym hosnotením plnenia aj v grafickej podobe. Službu QSAuditu vykonávame len pre štatutárov alebo ním poverené osoby konkrétnych subjektov, nikdy nie pre tretie strany, pričom výsledky sú považované za dôverné a bezpečnou formou sú distribuované objednávateľovi Auditu.
Naše skúsenosti z Auditov, zákaznícke referencie, kompetencie a poistenie realizovaných služieb a produktov nájdete uvedené v časti ISIT Poradenské centrum.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: