Nová funkcionalita v automatizovanej Analýze rizík - Bezpečnostný model podľa ISO/IEC 27002

V module KBO legislatívnom prostredí CZ a zároveň SVK pribudla nová funkcionalita v automatizovanej Analýze rizík. Vo voľbe bezpečnostného modelu buď podľa vyhlášok, zákonov alebo best practicies pribudol ďalší model a to podľa medzinárodnej normy ISO /IEC 27002 v troch možnostiach – základný model (114 opatrení), rozšírený model (850 opatrení) a model pre zdravotníctvo ISO 27799.

 

Zobraziť na úvode v aktualitách: