Jedinečnosť

Jedinečnosť znalostnej aplikácie ISIT software SK/CZ vnímame najmä prostredníctvom : 

  • Univerzálnosti použitia - na jednej platforme zákazník systémovo riadi procesy v spoločnosti súladné s PDCA modelom
  • Výnimočnosti automatizovanej analýzy rizík v module KBO s podrobnými výstupmi z parciálnych častí riadenia aktív, rizík a dopadov vrátane Záverečnej správy
  • Automatizácie riešenia, ktorá ponúka komfortný prístup k znalostnej báze v jednotlivých bezpečnostných modeloch Analýzy rizík podľa národných legislatívnych predpisov, best practices alebo medzinárodných noriem ISO/IEC 27xxx, teda ide o plnokrvné automatizované riešenie a nie o vylepšenú excelovskú evidenciu