ISIT Slovakia sro je od augusta 2023 oficiálnym členom národnej a EU komunity kybernetickej bezpečnosti (ECCC)

Na základe kladného stanoviska Národného koordinančného centra Slovenska sme sa od 8. augusta 2023 stali plnoprávnym členom komunity slovenských a zároveň európskych profesionálov Kybernetickej bezpečnosti ( ECCC ). Dôvera, ktorá nám bola vyslovená po dôslednom posúdení našej spoločnosti od Národného kompetenčného a koordinančného centra ako pre Slovenskú republiku tak aj pre Európske centrum priemyselných , technologických a výskumných kompetencií v oblasti KB a teda začlenenia  ISIT Slovakia sro do kyberkomunity odborníkov nás zaväzuje k pokračovaniu na našej ceste v oblasti bezpečnosti citlivých aktív s vysokou mierou odbornosti, profesionality a pozitívneho prístupu k našim partnerom aj zákazníkom. Ďakujeme za dôveru. 

Zobraziť na úvode v aktualitách: