Pre malé firmy, účtovné kancelárie, živnostníkov je určený produkt eGDPRKaždé CDčko (modul eGDPR) obsahuje :
- Admin licenciu softvéru pre 1 užívateľa na 1 PC
- Predvyplnené databázy pre vybraných užívateľov
- Dokumentáciu k ochrane OU
- Manuál na používanie
- E-BOOK od audítorov k ochrane OU
- Podrobný postup jednoduchého šifrovania dokumentov pre bezpečný mailový prenos
- Školenia v pdf a pptx a link na eLearning
- Cenovo zvýhodnený modul eGDPR neobsahuje Posúdenie vplyvu (analýzu rizík) a má oklieštenú funkcionalitu manažmentu bezpečnostných incidentov a vybraných číselníkov.
- Poplatok je jednorazový a konečný, voliteľný upgrade každých 12 mesiacov

Platí zásada - pokiaľ používate softvér v module eGDPR, nepotrebujete mať papierovú dokumentáciu, pretože všetky údaje si vediete elektronicky (§37 ods3 zákona NRSR č. 18/2018 o ochrane OÚ). V softvéri je funkčné vyhľadávanie aj možnosť tlače či generovania dokumentov pre potreby auditu, odpovedí dotknutým osobám, hlásení incidentov alebo výkon kontrolných činností a je vždy aktuálny s garantovaným update od audítorov !!!!